Verslag van: “De verborgen bewoningsgeschiedenis van de Kempen en de regio Alphen”

 

 

Door Stephan Delaruelle, archeoloog bij de Archeologische Dienst Antwerpse Kempen. Gehouden op dinsdag 6 oktober 20.00 uur in zaal "Den Brouwer" in Alphen.

Klokslag 20.00 uur waren er  zo’n 40 personen aanwezig in de zaal om het verhaal van de archeoloog Stefan Delaruelle, die zich goed had voorbereid, aan te horen.

Omdat de archeologische diensten aan weerszijden van de grens, ondanks de Europese Gemeenschap, nog lang niet optimaal samenwerken, lag de nadruk van zijn verhaal en bijpassend beeldmateriaal op de Belgische Noorderkempen.

In een boeiend relaas vertelde Delaruelle over de resultaten van zijn archeologisch bodemonderzoek en uitgebreide opgravingen in vooral Beerse (gem. Turnhout).Met behulp van een magnifieke PowerPoint presentatie voerde hij de aanwezigen door de bewoningsgeschiedenis, vanaf de oudste bewoners op de droge zandruggen in de beekvalleien naar de resten van in deze streek aangetroffen nederzettingen in de late middeleeuwen. Op deze reis door de tijd stond de inleider o.a. even stil bij de vondst van bodemresten van ijzertijd boerderijen en hun constructie, zoals die gebouwd en bewoond werden door de eerste agrariërs, die zich op een vaste plek in de Kempen vestigden. Hij sprak daarbij over de theorie van de “zwervende erven”, welke inhoudt dat opeenvolgende generaties dicht bij elkaar in de buurt gingen bouwen en wonen. Zo zouden de eerste buurtschappen hier rond 250 voor Christus ontstaan zijn! Met de komst van de Romeinen aan het begin van onze jaartelling, kwam een ander type boerderij in zwang, zonder de voor de ijzertijd kenmerkende zadeldakconstructie. Deze nieuwe grotere en langere bouwwerken kenden o.a. minder middenstaanders. Nieuw voor de meeste aanwezigen was om te horen dat dit soort boerderijen in de archeologie bekend staan als het “Alphen- Ekeren- type”.De naamgeving ontstond omdat namelijk in Alphen dit type bewoning het eerste blootgelegd werd!

( Op de Bartjens )

Interessant was ook het verband in archeologisch/geografische zin dat Stephan legde tussen het Alphense merovingische grafveld en de nieuwste bodemvondsten in de woonwijk De Landerije! Dit zou kunnen wijzen op een groter merovingische nederzetting! Volgens hem bestaat er verband tussen de daar aangetroffen hutkommen ( een soort voorraadschuurtjes ) en genoemd grafveld. Uitdagend hierbij ook zijn uitspraak dat van het Alphense bodemarchief slechts het topje van de ijsberg onderzocht en gevonden is!    

Voor voorzitter Ton Hessels dan ook aanleiding om in zijn dankwoord nog eens op te roepen tot de vorming van een archeologische werkgroep.

 

Het was ondanks de matige opkomst zeker en vast de moeite waard om in de toekomst Stephan Delaruelle nog eens uit te nodigen!

Heemkundekring
"Carel de Roy"

Gevestigd in: 
Oudheidkundig 
         Streekmuseum.

Postadres:
Baarleseweg 15,
5131 BA Alphen N.B.Oudheidkundig
Streekmuseum

Bezoek- en postadres:
Baarleseweg 1,

5131 BA Alphen N.B.

streekmuseumalphen.nl/

Facebook

Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten van de Heemkundekring, klik dan op de "Vind ik leuk" knop.