De Bin(c)ken 1

"De Bin(c)ken" werden ze genoemd!
 
En u zult zich afvragen: wie? Het zijn de 14 jongens uit uw dorp Alphen die hun leven tijdens 40-45 hebben geriskeerd om een Duits Krijgsgevangenkamp te helpen mee in stand te houden op het toenmalige Beek, thans Prinsenbeek. Door onderzoek kwam ik erachter dat op enig moment het Beeks verzet, bestaande uit een kleine dappere groep van jongens, niet meer bij machte waren, door het groeiende aantal gedeserteerde en gevangen Duitsers september 1944, vanaf Dolle Dinsdag, het kamp te bewaken.
 
Met name door de post Vloeiweide werden vele gevangen gemaakt. Door de directeur van de melkfabriek St. Gertrudis, Toon Vonk sr. is toen, namens het Beeks verzet, een beroep  gedaan op post P.M. in Boeimeer in Breda. De leider van deze post, Piet Marijnissen (PM) wist dat de verzetsgroep Alphen onder leiding van zijn broer Toon Marijnissen stond te popelen aan het actieve verzet deel te nemen. Nadat het verzoek hem had bereikt was de groep binnen één dag paraat.
 
Op kasteel Boschdal, waar de Duitsers gevangen zaten, heeft zich ongelofelijk veel afgespeeld maar via de Biesbosch zijn de krijgsgevangenen met succes uitgeleverd aan de Poolse commandant die Drimmelen op 2 november bevrijdde. Een Duits krijgsgevangenkamp. Het verhaal is uniek in Nederland en een (logisch) vervolg op het boek het verbeten verzet op de Vloeiweide.
 
- Zie de website www.vloeiweide.nl
 
Het zou zeer interessant zijn de dapperen te achterhalen die voor deze bijzondere prestatie hun leven veil hebben gemaakt; de Bincken dus.
Maar welke 14 jongens gaan hierachter schuil?
 
Ik schrijf over dit kamp, hoe dit tot stand kwam, wat daar afspeelde, de bewaking, Beek onder de oorlog in samenwerking met heemkundeOpdebeek (voorzitter Ad van Melis) een nieuw boek hierover onder de titel:
 
VERVOLG VLOEIWEIDE
Oorlogsgeheimen
KASTEEL BOSCHDAL
 
En het zou mij wat waard zijn als u op uw site/in uw mededelingenblad deze oproep wilt plaatsen. Zodat we in het boek de namen van de bewakers met een compacte beschrijving van hun doopceel (3 regels d.w.z  50 woorden) uit Alphen kunnen vermelden. En dat is niet alleen mij wat waard als auteur maar bovenal, meen ik, de gemeente Alphen, de geschiedkunde in het algemeen en uw heemkundevereniging in het bijzonder tot eer en glorie van zijn oprichter: pastoor Willem Binck.
 
Het boek heeft een duidelijke regionale betekenis.
 
Voor uw medewerking zeg ik u, mede namens de heemkundeverenigingOpdeBeek, bij voorbaat mijn dank. Een reactie van u verneem ik graag.
 
hartelijke groet!
 
Rinie Maas, chroniqueur Bredase Bode

Heemkundekring
"Carel de Roy"

Gevestigd in: 
Oudheidkundig 
         Streekmuseum.

Postadres:
Baarleseweg 15,
5131 BA Alphen N.B.Oudheidkundig
Streekmuseum

Bezoek- en postadres:
Baarleseweg 1,

5131 BA Alphen N.B.

streekmuseumalphen.nl/

Facebook

Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten van de Heemkundekring, klik dan op de "Vind ik leuk" knop.

 

Nieuwe website

De nieuwe website van De Heem ziet u hier