Artikelen

Nieuwjaarsreceptie 2012

Nieuwjaarsreceptie 2012

 

Zondag 8 januari werd er weer de traditionele nieuwjaarsreceptie van de Heemkundekring “Carel de Roy” Alphen en Riel gehouden in het Oudheidkundig Streekmuseum in Alphen.

Namens de Stichting Oudheidkundig Streekmuseum heet Vz. Toon Timmermans allen hartelijk welkom op deze nieuwjaarsreceptie en wenst hij iedereen alle goeds toe voor 2012.

 

 


In zijn terugblik over 2011 gaf Toon aan op de eerste plaats alle mensen die op een of andere manier werkzaam zijn geweest in ons Museum van harte te bedanken. Speciaal “de harde kern”: Rinus, Kees, Kees (en ikzelf, Toon) die bijna elke dinsdagmorgen en donderdagmiddag aanwezig waren in het museum.
Onze vaste oproepkrachten: Toon, Jos, Nick en Nol en al die anderen die klaar staan als we een beroep op hen doen, heel hartelijk bedankt.
Dank ook aan Monique, onze interieurverzorgster die er voor zorgt dat ons museum altijd “spik en span” schoon is. Verder dank aan alle mensen die zich één of meerdere middagen hebben opgeofferd als museumwacht. Bedankt suppoosten.
Ook een dankjewel aan de gulle schenkers onder jullie. Er gaat geen week voorbij of iemand komt weer ” iets ouds” brengen (soms “ouds” met een vraagteken).

 

Vz. Toon stond daarna even stil bij het museumjaar 2011. In het begin van 2011 hebben we de achterzaal van het museum (we noemen dat een beetje “Grootmoedertijd” bij rondleidingen) schoongemaakt en opnieuw ingericht. We hebben van de bezoekers daar veel complimenten voor gekregen.

Verder memoreerde Toon dat er in het afgelopen jaar 2 grote successen waren in het museum:

• De foto- expositie over het “Bels Lijntje” in de maanden juli en augustus met 1100 bezoekers bleek een gouden greep te zijn geweest. (Wim bedankt voor je inzet hiervoor).
• De kerststallententoonstelling “Kerstallen Wereldwijd” van Jannie en Cor de Groot uit Zeeland met tot nu toe al 850 bezoekers is nog te zien tot en met zondag 15 januari. (Toon ook bedankt want jij hebt daar heel veel energie en tijd in gestoken).

Beide tentoonstellingen werden bezocht door mensen uit geheel Nederland en ook uit het buitenland.

Verder sprak Toon dat het aantal bezoekers aan het museum in de laatste jaren flink is gestegen in; 2009 – 1494, 2010 – 1961 en in 2011 – 3262. Waar gaat dat in de toekomst naar toe?

Dan wil ik met u even vooruitkijken naar 2012 sprak Toon.

We gaan het museum nog meer updaten, zodat de bezoekers graag nog eens terug komen. We gaan kijken of we met audiovisuele middelen ook dvd’s kunnen laten zien in het museum bv bij tentoonstellingen etc.
In de zomermaanden willen we een tentoonstelling neerzetten over “Boeren en Melkfabrieken” Binnenkort leest u hier meer over in de media.
Op zondag 9 december is weer de opening van de 3e Kerststallen- tentoonstelling die wordt samengesteld uit de privéverzameling Kerststallen van Tim Bottema uit Bilthoven.

Misschien zijn er onder u ook nog wel echte verzamelaars die hun verzameling aan andere mensen willen laten zien. Dat kan natuurlijk altijd. Meld je daarvoor bij onze conservator van het museum: Rinus Timmermans.

In zijn slotwoord zei Toon op zoek te zijn naar dames en heren die rondleidingen willen verzorgen in het museum of suppoost in het museum zouden willen worden op de 3e zondag in de maand tussen 13.30 uur en 16.30 uur of tijdens de openingsuren van de tentoonstellingen. Ook zijn we nog steeds op zoek naar jonge mensen die hand- en spandiensten willen verlenen.

Nogmaals dank aan allen. Maar voordat ik het woord geef aan de vicevoorzitter van de Heemkundekring “Carel de Roy”, Henk Domen, wil ik eerst graag het glas met u heffen met de oude woorden “een Zaolig Nieuwjaor”.

Daarna sprak de vicevoorzitter Henk Domen die nadat hij iedereen ook hartelijk welkom heette en een welgemeend Nieuwjaar toewenste, dat hij het kort zou houden, want veel gras was al voor zijn voeten weggemaaid.

Henk stond stil bij het jaar 2011 dat het Europees jaar was geweest voor het vrijwilligerswerk. En dat vrijwilligerswerk is hier door heel veel mensen uitgevoerd zowel naar het museum als naar de Heemkundekring. Als ik persoonlijk een vrijwilliger moest  aanwijzen volgens de Europese commissie zou dat voor mij hier worden “Rinus Timmermans” die zich al zoveel jaren inzet voor het Heem.

Verder kunnen we, sprak Henk met trots en voldoening terugkijken naar 2011 met velerlei activiteiten van onze werkgroepen:
• Archeologie;  Opgravingen in Alphen  en in Riel de ‘Vier Kwartieren’.
• Bidprentjes;  Veel gedigitaliseerd door Jan Brunier, Marian Koks en Rinus Timmermans.
• Protte gij Alfs?; Will Segers, Jan van Eijck en Toon Timmermans.
• Fotograaf; Toon Havermans.
• Kalender; Albert de Jong, Gerard vd Hoven en Cees  vd Wielen.
• Romeinse leskist; Cees vd Wielen.
• De Runstoof; Toon Timmermans, redactieleden en al die bezorgers.
• Vaste kern museum;   Vele vele mensen.
• Straatnamen; Cees  vd Wielen en Henk Domen
• Ommetjes en Monumentbordjes; Henk Domen, Rinus Timmermans,  Cees v. Rijswijk, Cees Schellekens en Toon Havermans.
Overige activiteiten:  
• Tentoonstellingen “Bels Lijntje”, Wim en “Kerststallen”, Toon.
• Fietstocht; Rinus en Kees.
• Bernardusbedevaart; Toon en Rinus.
• Muziekmiddag; Cees.
• Kerstconcert; Wim.
En niet te vergeten ons totale bestuur met al zijn werkzaamheden.
• Voorzitter en vicevoorzitter;  Toon en Henk.
• Financieel gebied; Carolien. 
• Ledenbestand; Rinus.
• Notulist, communicatie en P.R.;  Wim.

Ook de uitreiking van de zilveren speld aan Cees v de Wielen door het Brabants Heem is zeker een van de hoogtepunten van 2011 zo sprak Henk.
Verder  hoopt de vicevoorzitter dat  in 2012 we met elkaar op dezelfde wijze onze bijdrage willen blijven leveren aan ons Heem.
En natuurlijk zijn er ook nog wensen:
• Het promoten tot toename van nog meer leden
• Het verkrijgen  van  audiovisuele middelen en moderne communicatiemiddelen.
• Ook hoopt hij dat de gemeente niet te veel in financiële nood  gaat komen, zodat ze ons als Stichting Heem niet het vel over de oren zullen halen.

Verder sprak Henk dat er al diverse activiteiten voor 2012 in de maak zijn o.a.:
• 8 februari; Filmavond.
• 4 maart; muziekmiddag.
• 19 maart; ledenvergadering.
• 16 apri;l lezing verloop 2e Wereldoorlog door Dam v d Linden.

De uitnodiging voor deze activiteiten kunt u eerdaags verwachten.

Dan wil ik graag het glas met u heffen en drinken met u allen op 2012.

Op deze nieuwjaarsreceptie waren 30 leden aanwezig. In de middag kwamen er nog 55 bezoekers die naar de kerststallen kwamen kijken en ook iedereen een goed Nieuwjaar toewensten.

 

 

 

 

 

Heemkundekring
"Carel de Roy"

Gevestigd in: 
Oudheidkundig 
         Streekmuseum.

Postadres:
Baarleseweg 15,
5131 BA Alphen N.B.Oudheidkundig
Streekmuseum

Bezoek- en postadres:
Baarleseweg 1,

5131 BA Alphen N.B.

streekmuseumalphen.nl/

Facebook

Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten van de Heemkundekring, klik dan op de "Vind ik leuk" knop.