Artikelen

Jaarvergadering 2013

Vlotte algemene jaarvergadering, werkgroepenpresentatie en  een ‘Meske Vermoord’-verhaal.

Woensdag 30 januari j.l. stond in het teken van de algemene jaarvergadering van hkk. ‘Carel de Roy’. Een 75-tal leden verzamelden zich om half acht in zaal ‘Den Brouwer’ en genoten van een lekker ‘bakje koffie met ….’
Mede dankzij hen verliep de vergadering ‘gesmeerd’. De jaarverslagen en het financieel overzicht leverden geen enkel probleem op.
Bij de bestuursverkiezing werd Henk Domen wederom als vicevoorzitter herkozen en de vacature wegens de aftredende Wim Reijnders wordt opgevuld door Jos Damen.
Vervolgens zijn de leden uitgebreid ingelicht over de vele heemkundige activiteiten in het jaar 2013/2014.
Het ledenaantal is trouwens in 2012 gestegen met 13 nieuwe leden. Welkom!jaarver13a

Tijdens de pauze liepen de aanwezigen langs de ‘presentatiekraampjes’ van de heemkundige werkgroepen: ‘Protte gij Alfs’, bidprentjes, archeologie, genealogie, fotografie en foto’s beheren, museum, wie is (zijn) dat?, bibliotheek, heemkundige fietstochten, kalender, straatnamen, De Runstoof, ………
Het leverde tal van positieve reacties op; werkgroepen zullen uitgebreid gaan worden.

jaarver13bTegen de klok van negen uur (met nog eens extra 15 bezoekers meer) begon ons heemlid Jan van Eijck aan “Het Mèske Vermoord, deskundig ontleed”.
Een “crime passionel” in januari 1872 op Baarle-Boschoven aan de linkerkant van de weg. Jan deed de opmerkelijke overeenkomsten met nu uit de doeken maar ook de verschillen.
Als kers op de taart liet hij nog een origineel sectiekistje zien, zoals lijkschouwers dat gebruikten op het eind van de 19e eeuw. Door de informatieve maar luchtige verteltrant zag je het bijna weer gebeuren …………………….
Gelukkig kunnen we in mei in het Oudheidkundig Streekmuseum van een tentoonstelling en later op ‘Het Zand’ van het echte spel gaan genieten. Zie: Meske Vermoord

Heemkundekring
"Carel de Roy"

Gevestigd in: 
Oudheidkundig 
         Streekmuseum.

Postadres:
Baarleseweg 15,
5131 BA Alphen N.B.Oudheidkundig
Streekmuseum

Bezoek- en postadres:
Baarleseweg 1,

5131 BA Alphen N.B.

streekmuseumalphen.nl/

Facebook

Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten van de Heemkundekring, klik dan op de "Vind ik leuk" knop.