Artikelen

Verzoek van Brabants Heem & Erfgoed Brabant

 

Geachte heer, mevrouw,

Mogelijk heeft deze oproep u al via een van de recente regiovergaderingen bereikt, maar langs deze weg willen Brabants Heem en Erfgoed Brabant u nogmaals verzoeken mee te helpen om extra aandacht én abonnees te genereren voor het gezamenlijke magazine In Brabant – tijdschrift voor Brabants heem en erfgoed.
In Brabant biedt iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis van Brabant een podium om zijn of haar artikelen te publiceren, of het nu enthousiaste amateurs zijn of beroepsmatige onderzoekers. Ook zet In Brabant in de rubriek ‘Hart van Brabant’ regelmatig een heemkundekring in het zonnetje en komen de lokale heemkundige periodieken aan bod in ‘Uit de kringen’. Het tijdschrift is een blad van én voor de Brabantse heemkundigen. In Brabant valt of staat met de belangstelling die er vanuit de Brabantse heemkundekringen is en momenteel is het draagvlak onder ons tijdschrift helaas onvoldoende om het blad kostendekkend uit te geven. Iedere nieuwe abonnee is een stap op weg naar meer zekerheid, meer zelfstandigheid en minder afhankelijkheid van externe geldstromen. In de bijlage van dit bericht treft u daarom een pdf aan van een aanbieding die is bedoeld om meer abonnees voor In Brabant te werven. Deze aanbieding houdt in dat iedere nieuwe abonnee een gratis dvd van de historische tv-serie ‘De Canon van Lammers’ ontvangt. Deze serie wordt momenteel uitgezonden door Omroep Brabant, maar de dvd-actie blijft gedurende het hele jaar 2015 actueel.
Namens Brabants Heem en Erfgoed Brabant vraag ik u deze actie onder de aandacht te brengen van uw leden. Wij zouden het op prijs stellen wanneer u de bijgevoegde pdf wilt opnemen in uw eigen periodiek, in uw (digitale) nieuwsbrief of op uw website. Ook zijn er gedrukte exemplaren (flyers) van deze aanbieding beschikbaar, mocht u deze willen bijvoegen bij uw eigen publicatie(s). Mocht u in deze gedrukte exemplaren geïnteresseerd zijn, geef dan per mail aan mij door hoeveel exemplaren van de flyer u zou willen ontvangen en naar welk adres deze gezonden dienen te worden. De kosten voor toezending van de gewenste flyers komen voor rekening van Erfgoed Brabant.

Klik hier voor de flyer

Ik dank u, mede namens het bestuur van Brabants Heem, hartelijk voor uw medewerking.

Met vriendelijke groeten,

Jurgen Pigmans
Redacteur/historicus

 

Heemkundekring
"Carel de Roy"

Gevestigd in: 
Oudheidkundig 
         Streekmuseum.

Postadres:
Baarleseweg 15,
5131 BA Alphen N.B.Oudheidkundig
Streekmuseum

Bezoek- en postadres:
Baarleseweg 1,

5131 BA Alphen N.B.

streekmuseumalphen.nl/

Facebook

Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten van de Heemkundekring, klik dan op de "Vind ik leuk" knop.