Artikelen

Historie Alphen en Riel

 

ALPHEN EN RIEL  

Alphen Alphen is gelegen op een dekzandrug, die zich uitstrekt van zuid naar noord, aan de oostzijde begrensd door het dal van de Leij (Donge) en aan de westzijde aflopend naar de lage (moeras-) gronden in het stroomgebied van de Mark. De gehuchten Boshoven, Terover, Sas, Hondseind, Boslust, Kwaalburg, Looneind, Oosterwijk en Druisdijk horen ook tot het Alphen’s grondgebied.

In de prehistorie en de eerste eeuwen van onze jaartelling boden dergelijk relatief hoge gebieden de beste mogelijkheid tot bewoning. Op het grondgebied van Alphen zijn dan ook talrijke sporen aangetroffen uit die prehistorie (onder meer grafheuvels), de Romeinse tijd (Kwaalburg herinnert aan een Romeinse versterking of legerplaats ) en Merovingische tijd (grafveld van wel 43 graven met bijgiften zoals sieraden, wapens, potten en glaswerk). Alphen mag zich dan ook rekenen tot de vroegst bewoonde gebieden binnen het Land van Breda

 

 

 

Riel

Riel kan als naam verschillende betekenissen hebben. De meest aannemelijke is “rul, rel, riole”, waarmee een waterloop werd aangeduid. Voor deze verklaring pleit de aanwezigheid van de Ley (of Lei) die met een Westelijke Lei in het noorden samen- komt en overgaat in de Donge.

Het dorp Riel is samengesteld uit de gehuchten Brakel, Zandeind en de dorpskom of Kerkeind. Brakel is daarvan de oudste buurtschap, waar al in de prehistorische en Romeinse tijd bewoners gevestigd waren. Zo zijn in 1840 op de heide onder Brakel meer dan 50 urnen opgegraven.

 

Samenvoeging van twee dorpen - één gemeente - Historie

De gemeente Alphen en Riel werd gevormd door samenvoeging van de dorpen Alphen en Riel in 1810. Bij keizerlijk decreet van Napoleon van 8 november 1810 (Bulletin des lois 327 no. 6107) werd Chaam losgekoppeld van Alphen en ging verder als zelfstandige gemeente.

Alphen werd met Riel samengevoegd tot één gemeente. Nog in 1806 was een samenvoeging van Riel met Goirle mislukt hoewel een wet terzake was vastgesteld.

 

Lees meer hierover zie werkgroep Cultuurhistorie

Heemkundekring
"Carel de Roy"

Gevestigd in: 
Oudheidkundig 
         Streekmuseum.

Postadres:
Baarleseweg 15,
5131 BA Alphen N.B.Oudheidkundig
Streekmuseum

Bezoek- en postadres:
Baarleseweg 1,

5131 BA Alphen N.B.

streekmuseumalphen.nl/

Facebook

Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten van de Heemkundekring, klik dan op de "Vind ik leuk" knop.