Artikelen

Pestkerkhof

Pestkerkhof in Alphen

Een stukje voorgeschiedenis.  In 1604 brak in Alphen de gevreesde ziekte de pest uit, hele gezinnen stierven uit en deze moesten op last van de bange schout buitendorps begraven worden op een groot heideveld wat toebehoorde aan het klooster van Tongerloo. Deze ziekte heerste er tot 1625, ongeveer 500 mensen vonden de dood de helft van de bevolking want Alphen had toen ongeveer 1000 inwoners. De 2 pastoors Adriaensen en van den Heuvel die deze mensen verzorgden zijn ook aan deze ziekte gestorven. Het dodenboek van Dr.Erens wat in het parochiearchief bewaard wordt geeft de namen en datum van de overledenen.  

pestkerkhof  
(Voor locatie zie "Route" in (horizontaal)menu)                                                                        

1932. Pastoor W.J.C.Binck komt vanuit Terneuzen waar hij kapelaan was naar Alphen en wordt hier de pastoor. Al meteen gaat hij snuffelen in oude boeken en kaarten en vind op een kaart van 1715 het pestkerkhof terug. Hij gaat met jonge boerenzoons het veld in en vindt beenderen die nog intact zijn terug. De schrik zat er bij de mannen die hem hielpen goed in maar hij sprong zelf in de oude graven waarna de anderen hem volgden zo schrijft hij in zijn boek “Omzwervingen in de Alphensche Praehistorie”.                                             

1934. Een monument wordt opgericht ontworpen door de Alphense architect Jan Jacobs. Jaarlijks met Allerzielen vindt er beevaart plaats naar het pestkerkhof, de gehele school ging dan mee en hij vertelde over Jan Rollebier die aan de drank was. Na afloop gingen de kinderen naar huis en hijzelf ging dan bij Gust Huijben een borreltje drinken op de pastoriehoef. Dit is gedaan tot 1961.                                                                                                   

1971. Pastoor W. Binck overlijdt op 89 jarige leeftijd in Alphen en wordt begraven op de begraafplaats aan de Molenstraat in Alphen tussen zijn gesneuvelde soldaten.                                                                           

1987. Het monument wordt op verzoek van een 2tal buurtbewoners verplaatst ongeveer 50 meter richting Boslust aan de verharde weg gelegen, het stond achter een 2tal nieuw gebouwde woningen en de bezoekers liepen hier over het erf om het te vinden. Het verplaatsen is gedaan door een aantal vrijwilligers. Het onderhoud nemen een 3tal oudere mensen op zich.                                                                                             

1992.  Het 3tal ouderen stopt met het onderhoud ( de oudste is 86 jaar) en het kerkhof raakt een beetje in verval. Af en toe wil een buurtbewoner nog wel eens wat onderhoud doen maar dat is minimaal.                                                                                  

2009. In dit najaar overleg ik met het SPA ( Stichting Promotie Alphen) over de slechte staat van de bestrating (bielzen zijn verrot, tegels geheel verzakt, lantaarns zijn verrot, de tekstbordjes van de 2 pastoors zijn bijna niet meer te lezen en het schilderwerk moet hoognodig gebeuren). Hun antwoord het onderhoud wordt door de buurt gedaan.     

2010. Ik overleg met de gemeente Alphen-Chaam voor andere bestrating, resultaat je mag het gratis hebben maar wel zelf ophalen vanaf de oude stortplaats. Alphenaar Harrie  Oomen maakt nieuwe lantaarns, oud Alphenaar Sjef de Leeuw uit Roosendaal schildert de bestaande tekstbordjes van de 2 pastoors opnieuw, ik benader de Firma Kastanjehout en deze maakt tegen een sterk gereduceerd tarief nieuwe banken en informatiebord. Hierna wordt de Rabobank (Wereldidee) benaderd om de te kort komende financiën aan te vullen. Alles wordt goedgekeurd dus de buurt kan aan de slag, belangeloos werden tractors (voor materiaal aan te voeren) beschikbaar gesteld, straatzand werd gebracht door buurtbewoners, trilplaat werd beschikbaar gesteld en een viertal vrijwilligers ging aan het werk. Eerst werd de nieuwe trap gemaakt en daarna de bestrating, het schilderwerk is gedaan en de bedoeling is er nog wat planten extra bij te zetten. De vrijwilligers die het werk hebben uitgevoerd zijn Nick de Brouwer, Jan Bernaerts, Kees van Rijswijk en Rinus Timmermans. Het is misschien toeval maar 3 van de 4 vrijwilligers zijn afgelopen winter en voorjaar ook actief geweest in het streekmuseum wat ook een grote opknapbeurt heeft gehad.                                                                                     

Rinus Timmermans Conservator van het Oudheidkundig Streekmuseum en buurtbewoner van de Bosjannen.

 

 

 

 

Heemkundekring
"Carel de Roy"

Gevestigd in: 
Oudheidkundig 
         Streekmuseum.

Postadres:
Baarleseweg 15,
5131 BA Alphen N.B.Oudheidkundig
Streekmuseum

Bezoek- en postadres:
Baarleseweg 1,

5131 BA Alphen N.B.

streekmuseumalphen.nl/

Facebook

Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten van de Heemkundekring, klik dan op de "Vind ik leuk" knop.