Artikelen

Verslag "Protte gij Alfs" 2013

Protte gij ok Alfs ?

Een werkgroep van heemkundekring ‘Carel de Roy’ was afgelopen zondag al vijf jaar bezig met het behoud en onderhoud van het Alphens dialect. Er was al een leesplankje, een cd met verhalen en nu is er zowaar ook een ‘Groot Dictee der Alphense Taal’. Gelijk de landelijk bekende Frerichs met het groot dictee der Nederlandse taal, werd “de klas” door Jan van Eijck en Will Segers een dictee in Alfs dialect voorgehouden. Moeilijk jazeker, want proaten is al moeilijk laat staan schrijven. Om nog maar niet te spreken van uw correspondent, die natuurlijk vanwege zijn herkomst al helemaol gin Alfs kent. Maar goed, terug naar zondag de 20ste.alfs20130003 Een twintigtal mensen werd hartelijk ontvangen (ze kregen een pen, un meezing-, lùister-, kèèk- en dikteejboekske en een krant) in het zaaltje van ‘Den Brouwer’.
Toon Timmermans, wie kent hem niet, opende de “schooldag” met een woord van welkom en de aankondiging dat Wim en Will Segers een lied zouden gaan zingen, samen met de klas natuurlijk. Een oud lied over sla, eieren met aardappelen dat op z’n Alfs (slaoi, mee aaij, mee juin, mee èèrpel) volstrekt anders klinkt en geschreven wordt.
alfs20130013Maar niet teveel van die dialecttaal, want alle lezers van ‘Ons Weekblad’ moeten het begrijpend kunnen lezen. Niet het enige lied dat Wim ten gehore bracht, want er volgden nog “Plat Alfs”, “Braabant “ en “’t Paoterke” dat Wim declameerde omdat er helaas geen muzikale ondersteuning kon zijn deze middag. Kortom een middag met zang en jawel ook testen wat de aanwezigen van de Alfse taal kenden. Eerst door zinnen en woorden die Wim in het AN ( algemeen Nederlands) voorlas en die dan met hulp van Will al of niet vrijwillig door een van de aanwezige leerlingen werd vertaald. En dan de klapper! Een verhaal in dialect, waarvan er twintig zinnen of delen daarvan opgeschreven moesten worden, inderdaad in het Alfs. Viel het mee ? Nunt zullen we maar zeggen. Twaalf goede zinnen was de beste leerling en dat was Gerrie de Leeuw uit de Engelbertstraat. Zij won een set pennen voor het volgend dictee. Daarna volgde een reeks van 10 goed, 8 goed en 6 goed waarbij aangetekend mag worden dat uw correspondent tot de 6 goed gerekend mocht worden. Voorwaar niet slecht zonder cursus toch? alfs20130008Tussen de bedrijven door zorgde Julia Ermens als jongste bestuurslid van de Heem voor diverse intermezzo’s. Knap om zo ineens maar voor het publiek te gaan zitten en een scène op te voeren, een heus journaal of een letterkwis te presenteren. Leuke vondsten had ze en zeker bruikbaar voor een cabaret of een semmel.
alfs20130009Aan het einde van de bijeenkomst bleek pas waar de gekregen krant voor diende. Toon liet de aanwezigen een mooi hoedje vouwen en iedereen moest gaan staan met of zonder hoed op. Hij speelde het spel ‘Hoedje op. hoedje af’; zei een typisch Alfs woord en gaf twee mogelijke antwoorden voor hoedje op of hoedje af. Ria Verhoeven was de gelukkige winnares en dolgelukkig met haar pennensetje. En verder kan er over deze bijeenkomst alleen maar lof geuit worden. Leuk gevonden, gezellig bij elkaar en een gezonde competitie bij de diverse onderdelen.

Wim Pijnacker

alfs20130001
alfs20130002
alfs20130003
alfs20130004
alfs20130005
alfs20130006
alfs20130007
alfs20130008
alfs20130009
alfs20130010
alfs20130011
alfs20130012
alfs20130013
alfs20130014
01/14 
start stop bwd fwd

Heemkundekring
"Carel de Roy"

Gevestigd in: 
Oudheidkundig 
         Streekmuseum.

Postadres:
Baarleseweg 15,
5131 BA Alphen N.B.Oudheidkundig
Streekmuseum

Bezoek- en postadres:
Baarleseweg 1,

5131 BA Alphen N.B.

streekmuseumalphen.nl/

Facebook

Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten van de Heemkundekring, klik dan op de "Vind ik leuk" knop.