Stamboomcafé Heemkundekring “Carel de Roy”

Ons stamboomcafé is in het najaar van 2017 weer open zoals gebruikelijk op elke 1e en 3e dinsdag van de maand, van 19:30 tot 21:00 uur in de consistoriekamer van het museum aan de Baarleseweg 1 in Alphen.
Dat is nog op de volgende data: 3 en 17 oktober, 7 en 21 november en tenslotte 19 december. (5 december vervalt wegens huiselijke omstandigheden).
Bent u zomaar benieuwd naar uw voorouders of overweegt u zelf met stamboomonderzoek te beginnen dan kunt u bij ons voor informatie terecht. Hoe begint u met het onderzoek, waar vindt u informatie en hoe legt u de gevonden informatie vast ? Wij helpen u graag op weg. Niet-heemkundekringleden zijn uiteraard ook van harte welkom.
De bevolkingsreconstructie van de dorpen Alphen en Riel is intussen zover gevorderd dat wij alle inwoners vanuit doop- trouw- en begraafboeken vanaf 1687, de burgerlijke standgegevens vanaf 1811 en het adresboek 1952 aan elkaar hebben kunnen koppelen. Dit specifiek op Alphen en Riel ingerichte gegevensbestand telt inmiddels meer dan 64.000 personen.
Naast dit gegevensbestand zijn wij begonnen aan de opbouw van een materiaalbestand waarin foto’s en afbeeldingen worden gescand en opgenomen die dan weer gekoppeld worden aan personen in het gegevensbestand. Voor dit materiaalbestand zijn wij nog voortdurend op zoek naar foto’s en bidprentjes waarmee we de betreffende persoon letterlijk een gezicht kunnen geven en we over de persoon wat meer informatie krijgen dan alleen zijn of haar geboorte, trouw- of overlijdensdatum. Er zijn inmiddels ruim 3.300 afbeeldingen gekoppeld. Tevens beschikken wij over een transcriptie van akten uit de Schepenbank Alphen-Chaam met informatie over erfdelingen, aan- en verkopen van onroerende goederen, zelfs moord en doodslag, vanaf ongeveer 1640 tot 1811.
Nieuwsgierig naar dit alles? Kom gerust een keer binnenwandelen tijdens het stamboomcafé, langs de zij-ingang van het streekmuseum.

Verzamelen van bidprentjes
Over het ontstaan van het bidprentje valt weinig met zekerheid te zeggen. De oudst bewaarde exemplaren dateren van omstreeks 1250. Deze werden oorspronkelijk met de hand op perkament getekend en ingekleurd. Later komen er de zogenaamde knipselprenten en zelfs geborduurde prentjes.
Maar in de loop der tijden veranderde de wijze waarop de prentjes werden gemaakt. Zeker na de uitvinding van de boekdrukkunst rond 1450.
Vanaf c.a. 1730 wordt het doodsprentje gedrukt en kon toen ook gemakkelijk in grote aantallen gemaakt worden. De teksten op de prentjes geven ook een goed beeld van veranderingen die plaats vinden in de loop van de tijd. Dit zelfde geldt ook voor de voorzijde die mede een veranderend beeld geeft.
bidprentje1bidprentje2

Al met al reden om van Alphen en Riel zoveel mogelijk prentjes te verzamelen om zodoende het verloop in de tijd te aanschouwen. En een zeer belangrijk gegeven zijn alle gegevens welke op het prentje staan om te komen tot familiesamenstellingen ofwel stamboomonderzoek. Wij hopen dan ook van harte dat het nooit zal voorkomen dat men prentjes weg doet zodat ze verloren zijn. Wij zijn er ontzettend blij mee en kunnen zodoende het verleden levend houden middels deze gedachtenisprentjes. Wil men zelf de prentjes bewaren dan maken wij graag een scan zodat deze ook bewaard blijven.

Heemkundekring
"Carel de Roy"

Gevestigd in: 
Oudheidkundig 
         Streekmuseum.

Postadres:
Baarleseweg 15,
5131 BA Alphen N.B.Oudheidkundig
Streekmuseum

Bezoek- en postadres:
Baarleseweg 1,

5131 BA Alphen N.B.

streekmuseumalphen.nl/

Facebook

Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten van de Heemkundekring, klik dan op de "Vind ik leuk" knop.

 

Nieuwe website

De nieuwe website van De Heem ziet u hier